vrijdag 11 december 2015

facebookbericht 8576 miljoen bezoekers per jaar, dat zijn er gemiddeld bijna 17.000 per dag. Dus bijna evenveel als het aantal inwoners in de Brugse binnenstad. Dat is een totaal scheefgetrokken situatie, zeker omdat alles – gelukkig maar! – geconcentreerd blijft in die enkele straten tussen Begijnhof, Markt en Burg. Ik vermijd ook al geruime tijd de ‘Gouden Driehoek’. Kwaliteitstoerisme? Gaat niet samen met vrij initiatief want als je de markt laat spelen, krijg je sowieso een overaanbod van brol- en prullariawinkels. Als ik die toeristenmassa’s zie voorbijslenteren, vraag ik me af wat ze eigenlijk zoeken. Verbieden of minstens streng selecteren van nepmusea (friet, bier, chocolade, historeum etcetera) zou al een eerste stap zijn. Maar ik geloof niet dat een stadsbestuur ooit een koers zal varen naar minder en kwalitatiever toerisme. De middenstand regeert ook in Brugge, nietwaar? En brengt geld in de stadskas. Constructief zou een simulatie zijn van wat Brugge economisch zou betekenen als er geen, of half zoveel, of dubbel zoveel toeristen zijn. Als nog meer toeristen dan nu al het geval is enkel voor de horeca en de brolwinkels winst oplevert, dan lijkt het me evident dat de stad niet langer investeert in promotie.