maandag 7 december 2015

facebookbericht 855


Mijnheer P., ik denk dat de burgemeester van Antwerpen wel de laatste is die het argument ‘met desastreuze gevolgen voor ons sociale weefsel’ in de mond moet nemen wanneer hij het heeft over iets wat hij afwijst.