donderdag 14 januari 2016

vierenvijftig 957 januari 2016

donderdag

TOUCHING THE VOID


© Touching The Void
Touching The Void was een spannende bergbeklimmersfilm, maar het interessantste werd ons onthouden. Het verhaal is, hoe onwaarschijnlijk ook, toch gebaseerd op waar gebeurde feiten. (Eigenaardige uitdrukking: waar gebeurd.) Twee vrienden, A en B, beklimmen een ‘nog maagdelijke’, dat wil zeggen nog niet door mensen betreden, bergflank in de Andes. Ze bereiken de top, maar de omstandigheden zijn uitermate bar. B valt en breekt zijn been. A doet het onmogelijke om hem te redden, maar moet uiteindelijk, om zijn eigen hachje te redden, de levenslijn doorsnijden waarmee B met hem verbonden is. B valt in een crevasse, een gletsjerkloof en A is ervan overtuigd dat zijn maat dood is. A zelf bereikt ternauwernood het basiskamp en blijft daar nog een dag of vier. Wanneer hij op het punt staat de terugtocht naar de bewoonde wereld aan te vatten, komt B, na bovenmenselijke inspanningen te hebben geleverd, alsnog ook in het kamp aan. A verzorgt B en samen keren ze terug naar het laagland. Deze – geacteerde – peripetieën worden afgewisseld met interviews met de échte personages, zoveel jaar later. Zij vertellen, elk vanuit hun standpunt uiteraard, wat er precies gebeurd is, wat zij daarbij voelden en hoe zij erin slaagden om het avontuur te overleven. Maar over hoe zij zich na hun exploot en nu, ten tijde van het maken van de film dus, tot elkaar hebben verhouden, daarover werd geen woord gezegd. B had inderdaad reden genoeg om boos te zijn op A. Die had weliswaar een lovenswaardige poging ondernomen om B te redden, maar hij had toch ook het touw doorgesneden, waarmee hij B een gewisse dood tegemoet liet vallen. A kampte met schuldgevoelens, die nog werden versterkt door de reacties van alpinisten op het thuisfront, die het niet kunnen vonden dat je je makker op die manier in de steek laat. Ook al hangt je eigen leven ervan af. Samen uit samen thuis, luidt blijkbaar het bergbeklimmersdevies. Nu, wat er ook van zij, dat beide klimmers apart werden opgevoerd en dat er met geen woord werd gerept over hun onderlinge verhouding na hun thuiskomst, wierp toch een paar interessante ethische vragen op – het was onbevredigend dat daarop geen antwoord kwam. ¶