vrijdag 29 januari 2016

los ingeslagen 296

7 januari 2002

Wat deed God voor Hij de wereld schiep? Martin Luther antwoordde: 'Hij zat toen aan de voet van een berk roeden te snijden voor mensen die nieuwsgierige vragen stellen.'
(Daniel Boorstin, De scheppende mens, 41)

*

J.M. Coetzee, In ongenade:

7: 
Hoewel hij elke dag uren aan zijn nieuwe vak wijdt, vindt hij de eerste premisse ervan, zoals geformuleerd in het handboek Communicatieleer 101, bespottelijk: 'De menselijke samenleving heeft taal geschapen, opdat wij onze gedachten, gevoelens en bedoelingen aan elkaar kunnen overbrengen.' Zijn eigen mening, die hij voor zich houdt, is dat de gesproken taal is ontstaan uit het lied en het lied is ontstaan uit onze behoefte om de al te grote en tamelijk lege menselijke ziel met geluid te vullen.

9: 
Het verbaast hem dat anderhalf uur per week vrouwelijk gezelschap voldoende is om iemand gelukkig te maken die altijd dacht dat hij een vrouw, een thuis, een huwelijk nodig had.

12: 
Hij zou het moeten opgeven, moeten stoppen met het spel. Op welke leeftijd, vraagt hij zich af, castreerde Origenes zichzelf? Niet de meest elegante oplossing, maar ja, ouder worden is geen elegante bezigheid. Op zijn minst moet je schoon schip maken, zodat je je gedachten kunt richten op voor ouderen passender bezigheden: je voorbereiden op de dood.