zaterdag 9 januari 2016

facebookbericht 872Ik las een jaar of vijf geleden De huilende libertijn van de mij toen nog onbekende Andreas Burnier. Ik had het boekje bij een vriendin uit de voor het oud papier voorbestemde doos gered. De titel sprak mij wel aan, en de opdracht ook: ‘Voor de fotograaf’. Ik vond het een vreemde roman, want dat was het: een roman. Ik haal er hier, op goed geluk, een door mij - uiteraard met potlood - aangestreept citaat uit aan (bladzijde 52 in de derde druk van 1974): ‘Elites zijn onvermijdelijk, in elk type samenleving. Maar wat interesseert mij de wisseling van elites, als die toch steeds voor 90% of meer uit mannetjes blijken te bestaan?’