zondag 31 januari 2016

facebookbericht 882


Ik hoef niet op reis te gaan of op de vlucht te slaan om me tussen mijn volks-, land-, cultuur- en beschavingsgenoten een vreemdeling te voelen.