zaterdag 9 januari 2016

facebookbericht 871


Ruud Hendrickx, weet je wat ik vermoeiend vind? Dat is dat het VRT-journaal mij niet het gevoel geeft dat ik wéét wat er in de wereld wérkelijk aan de hand is. Dat twee Vlaamse partijvoorzitters nog eens hun programmapunten in de verf zetten op een nieuwjaarsreceptie, is volgens mij echt geen hoofdpunt waard. De volgorde waarin dat gebeurt, is niet eens een relevante vraag. Wat ik wél relevant vind, is dat bepaalde politici steeds vaker en steeds openlijker de onafhankelijkheid van de nieuwsgaring niet respecteren, en dat de journalisten en de organisaties waarvoor zij werken zich daar, om begrijpelijke redenen, niet tegen durven te verzetten.


Frank Van Damme, ik vind het zeer terecht dat u een onderscheid maakt tussen een linkse en een socialistische hoek!