woensdag 13 januari 2016

vierenvijftig 94 / droom # 76

6 januari 2016

woensdag

MEDIAMANIPULATIE / KNUISTEN

© Médecins du Monde
Mediamanipulatie. We kunnen het aanklagen, maar we kunnen er ook aan meedoen. Met Facebook is dat niet moeilijk. Zaak is, er zich van bewust te zijn. Zo viel het me gisteren op wie de berichten over de seksistische geweldplegingen tijdens de oudejaarsnacht in Keulen deelde, al dan niet met een triomfalistische of zelfgenoegzame instemming: ‘Zie je wel?’ Het was zeer voorspelbaar: het waren allemaal islamofobe of toch minstens islamosceptische FB-contacten. Het waren in elk geval niet de FB-contacten die met grote verontwaardiging en empathie de berichten deelden over de mensonterende toestanden met de vluchtelingenkampen in Calais en Duinkerke. Het lijkt mij dat FB op deze manier de tegenstellingen nog uitdiept en dus polarisering in de hand werkt. Nochtans moet het toch perfect mogelijk zijn om sympathie te betuigen ten aanzien van de vluchtelingen in Calais en Duinkerke, én om de agressie – door asielzoekers en volgens sommigen ook door vluchtelingen – in Keulen te hekelen. Of misschien is het nog het best van al om gewoon te zwijgen. ¶

Ik droomde dat ik mijn handen in vuisten gebald hield, en dat ik deze knuisten moest openvouwen en mijn vingers spreiden, en dat uit mijn handpalmen bloemen zouden openbloeien en dat zouden dan mijn geschriften zijn. ¶