vrijdag 4 december 2015

& 33SLEUTEL

Het overkomt je steeds vaker in Frankrijk, zeker buiten het toeristisch seizoen: dat je de sleutel, vaak een erg grote en zware, moet gaan opvragen om een kerk te bezoeken. Soms krijg je de sleutelbewaarder erbovenop. In Puy-Ferrand, een dorpje ergens tussen Bourges en Limoges, is het niet anders. Waarom dat zo is, vraag ik aan de mevrouw die ons in het wat verwaaide romaanse bouwsel binnenleidt.

‘Parce que les gens ne sont pas raisonnables.’

Het klinkt bitter. Een beetje radeloos ook.

Mevrouw heeft weinig tijd. Geen ramp is dat, want het kerkje stelt niet zo veel voor. Alleen de vier dertiende-eeuwse beelden in het koor zouden het bekijken waard zijn geweest, maar daarvoor is het te donker. Op mijn tweede vraag, of het omwille van die beelden is dat de kerk wordt afgesloten, krijg ik gemompel te horen. De deur wordt opnieuw gesloten, mevrouw steekt het pleintje met herfstgele linden over en verdwijnt achter het helgroene hek van haar besloten hof.

Op de zijgevel, uiteraard in robuuste natuurstenen opgetrokken, is een zonnewijzer aangebracht. Wás aangebracht, want alleen een halve cirkel met wat stralen is nog zichtbaar. De naald steekt niet meer in het middelpunt vanwaaruit de stralen vertrekken. Schaduw, die door die naald had moeten worden voortgebracht, is er dus ook niet. Nu ja, er is ook geen zon. Straks waaien de gele bladeren van hun bomen en ligt het pleintje er kaal en nog verlatener bij. In de winter die komt, haalt wellicht niemand het nog in zijn hoofd om de kerk van Puy-Ferrand te bezoeken.

Tegen de kerkhofmuur aan de overkant van het plein staat een oude vrouw naar ons te kijken. Ze wacht ergens op.

Verschenen in De Standaard van 20 november 1995