zaterdag 8 december 2018

wolken 3151-3152


wolkenfragmenten uit Harry Mulisch, De zaak 40/61

3151
Boven Tel Aviv zijn zakken zwarte wolken uitgestort, waardoor de bliksem schiet. (30)

3152
(…) ik moet denken aan een maaltijd van jaren geleden, hoog in de Alpen, waar de koeien in de wolken graasden (…) (76)