zaterdag 8 december 2018

facebookbericht 1125


Marc Ernst beantwoordt mijn opmerking met een hele uitleg over de rechtsgeldigheid van de parlementaire resolutie over wat Michel in Marakkech mag gaan doen.

Marc Ernst Opening ? N-VA vraagt niet langer dat België tegenstemt in New York, maar zich onthoudt.

Pascal Cornet Tiens, heeft tweede derde van het parlement gisteren niet gevraagd om voor te stemmen?

Marc Ernst Pascal Cornet : Ja. Maar strikt juridisch-constitutioneel is het de regering die beslist over de 'ondertekening' van verdragen (al is het pact geen verdrag) en bij uitbreiding van essentiële dossiers. Naar traditie in consensus, maar dat is niet wettelijk vastgelegd. Wie de stemming en de wisselmeerderheid in de kamer vroeg, wist dat en in die zin was het een 'nummertje' om wat tijd te winnen maar zonder enig belang. Het debat ging trouwens niet of amper over de inhoud van het pact, wel over de 'spelletjes' er rond op Belgisch vlak.
En eigenlijk heeft de EU zich al tot de goedkeuring verbonden en overruled die de nationale staten.
Het kernkabinet zal, zo verwachten de waarnemers, naar alle waarschijnlijkheid vaststellen dat er geen consensus binnen de regering is. Maar wel een meerderheid voor ondertekening (al is het niet duidelijk of dat zonder meer dan wel met een Explanation of position' is) De dwarsliggende partij plaatste zich dan de facto buiten de regering. Daar zijn zowat alle grondwetspecialisten het over eens.
Maar men verwacht niet dat de regering valt, wel dat de minderheidsregering blijft verder besturen tot aan de verkiezingen volgend jaar. Ze zal dan wel voor elke beslissing langs het parlement moeten.

Pascal Cornet Dat wist ik, Marc. Dat is grondwettelijke spitstechnologie. Bedankt om het mij nog eens haarfijn uit te leggen. Maar mij gaat het simpelweg om het respect voor het parlement. Dat je dat van lieden die daar ostentatief zitten te kleurenwiezen of lingerieshows opvoeren niet kunt verwachten, verbaast mij niet.

Marc Ernst Pascal Cornet : niks spitstechnologie, elementaire basisbeginselen. Ons staatsstelsel en onze grondwet legt niet dat belang bij het parlement dat jij wenst en dat in het algemeen trouwens wenselijk is. Om dat te keren dient er een grondwetswijziging te gebeuren, voorafgegaan door een wens tot grondwetswijziging met opgave van de artikels die men wenst te veranderen door een zittende regering (de wijziging kan pas door de volgende worden doorgevoerd….indien daar dan een meerderheid voor te vinden is).

Pascal Cornet Kijk, Marc, we zijn het nog eens over iets eens met elkaar!