maandag 17 december 2018

Montaigne 19


I.18. Over angst

Angst is een vreemde emotie, er is er geen andere ‘die ons verstand zo snel uit haar vereiste toestand rukt’. Angst veroorzaakt ‘zelfs bij de meest bezadigde mensen (…) een verschrikkelijke geestesverbijstering’. De ene slaat op de vlucht, de ander blijft aan de grond genageld staan. En soms is er niet eens een aanwijsbare oorzaak. Mensen zijn nog het meest van al voor de angst zelf bang. De angst verdrijft de terugkeer naar het inwilligen van gewone levensbehoeften, soms zelfs naar het leven tout court.