vrijdag 7 december 2018

pauwenveren 16


(…) toch was er voldoende marge voor dat soort van retrospectieve romantiek die behagen schept in het nabootsen van het lot van een uniek genie (tot en met de jaloezie, tot en met de vuiligheid, tot en met de doorborende pijn, haar amandelkleurige gezicht te zien wenden naar haar blonde Cassio van achter haar pauwevederen waaier) zelfs als men zijn verzen niet kan nabootsen.

Vladimir Nabokov, ‘Eens, in Aleppo…’, in Lente in Fialta, 147
0503