maandag 3 december 2018

de herfst van 2018 – 16


Het is moeilijk om niet gedegouteerd te geraken dezer dagen. Door onder meer de volgende items in de media.

- Het communautair gehakketak tussen onze talloze ministers van Milieu was blijkbaar het enige hoofdpunt na de klimaatbetoging met 65.000 deelnemers.

- Het gesjacher met asielaanvragers, tot voor kort aan het Maximiliaanpark, nu in het Klein Kasteeltje, waarna ze formaliteiten moeten gaan vervullen aan Pacheco en vervolgens het Zuidstation. Sommigen staan daar nu al zeven dagen aan te schuiven.

- Het schandalig strategisch spelletje van de N-VA: een internationaal verdrag over vluchtelingen – en dat zijn toch mensen? – niet willen ondertekenen enkel en alleen omdat dat electoraal gewin oplevert, gerekruteerd uit communicerend vat Blok. En dan zeggen dat als de regering valt, het de schuld van de anderen zal zijn.

- Het polariserend geneuzel van ‘professor emeritus’ Mark Elchardus, die geen onderscheid maakt tussen gele hesjes en casseurs door de hele gelehesjesbeweging als gewelddadig weg te zetten, en die de klimaatbeweging afschildert als een luxeprobleem voor gegoede middenklassers. (U zult hier uw oren niet geloven vanaf 1:35:35.)