vrijdag 16 maart 2018

driekleur 352


In Europa waren verhalen doorgedrongen over een Afrikaans koninkrijk waar kinderen van de zon naakt in volkomen onschuld leefden onder het bewind van een wijze, zwarte vorst, Rex Melly. Vaak werd hij vereenzelvigd met Prester John, de mysterieuze christenkoning die, zo werd geprofeteerd, in zijn land zou opstaan als aanvoerder van een enorme mensenmassa. Hij zou de ongelovigen vernietigen en de christenen tot eenheid brengen, zodat de wereld voorgoed in vrede zou leven. Het koninkrijk van Rex Melly was bij mensen met een handelsgeest ook bekend als de onuitputtelijke bron van rood Afrikaans goud.

Bruce Chatwin, Anatomie van de rusteloosheid, 40