vrijdag 2 maart 2018

van Dale 21-25

21
Hij had zijn obolen voor de overtocht al lang en breed betaald.
(P.F. Thomése, De onderwaterzwemmer, 237)

obool (de (m.); obolen) 1 Oud-Griekse pasmunt, vgl. Charon 2 ben. van in de Karolingische tijd en later geslagen zilveren munten van ½ penning
Charon de stokoude, haveloos geklede veerman, die de schimmen der afgestorvenen voor een penning (obool) over de Styx zet naar het schimmenrijk. Dialoog van Lucianus; Ned. zinnespel Charon, de helsche schipper (16e eeuw)

22
Op elk van deze bergen, die het groene, vlakke Henegouwen in een steile, duistere karst veranderen, hurkt een basilisk.
(Egon Erwin Kisch, De vliegende reporter, 213)

basilisk (de (m.); -en) 1 fabeldier, slangendraak, volgens het bijgeloof zo giftig dat zelfs zijn blik iem. doden kan 2 draak met hanenkam en slangenstaart 3 onschadelijke boomhagedis van het geslacht Basiliscus

23
De badkamers waren zozeer het symbool van rijkdom dat de gravin van Cuba het park van haar kasteel van Moraleja (nu kindertehuis van de Duitse brigade nr. XI) met behulp van paviljoens van majolica, waterbekkens van majolica en honderden banken van majolica het karakter van een badkamer heeft gegeven.
(Egon Erwin Kisch, De vliegende reporter, 235)


majolica /majolika/ (het & de; g.mv.) (stofn.) faience (m.n. gebruikt voor Italiaans aardewerk in de vijftiende eeuw)

24
Ik kwam binnen om iets aan Cynthia te vragen over de steekkaartjes die ik moest ingeven op de computer, duizenden kaartjes met informatie over huizen en huurders, over mankementen, een schart in de parketvloer, schimmel in keukenkastjes, gebreken die nauwkeurig waren opgetekend zodat er later bij het verlaten van de woning over eventuele nieuwe beschadigingen geen discussie zou zijn.
(Marc Reugebrink, Het Belgisch huwelijk, 33-34)

schart (de (m.); -en) krab, schram

25
Ik herinner me nog hoe ze op een middag, in een gebloemde jurk, op een met chintz beklede divan af liep en zich erop liet vallen.
(Julian Barnes, Het enige verhaal, 70)

chintz /ʃın(t)s/ (het; g.mv.) (stofn.) bedrukte katoenen stof, met een dun laagje was overtrokken (voor theemutsen e.d.)