donderdag 29 maart 2018

reactie

Naar aanleiding van mijn tekst van gisteren over de wens van Theo Francken om mensen die ‘illegalen’ in huis opnemen te kunnen vervolgen, kwam op Facebook een hele discussie op gang. Ik reproduceer hier enkele van de belangrijkste bijdragen daaruit:

Manu Vanhaverbeke In deze replieken zien we geen enkele vorm van twijfel, geen greintje bevraging van de eigen standpunten en geen enkele vorm van zelfkritiek. Het hele betoog hangt aan elkaar van zelfingenomenheid en minachting voor het andere inzicht, ja zelfs spot. Zíjn 'echte wereld' is de waarlijke bubbel, anders zou ie toelaten dat hij in twijfel wordt getrokken. Het is de droom die waarheid moet worden voor dat soort ideeën, niet omgekeerd, en dus verdraagt men geen tegenspraak. Tot de echte wereld dan op zo'n hoofd neer dondert.
Dirk Colaert Inderdaad, wat zijn we allen zo overtuigd van ons gelijk, van beide kanten trouwens. Een teken van wijsheid is constant te twijfelen aan je standpunt, constant je mening in vraag te stellen. Weet dat onze gerechtvaardigde verontwaardiging die we bij bepaalde situaties voelen en die ons zo authentiek voorkomen op zichzelf het resultaat zijn van onderbewuste processen, manipulaties, onverwerkte frustraties, ideologieën, groepsgevoel en ... inderdaad ook een beetje bewuste keuzes. Dit laatste is de 10% van de ijsberg die boven water uitsteekt.
Piet Chielens Marketeers zoeken naar maximaal effect. Van wat of waarmee is nooit de vraag, enkel het maximaliseren beheersen. De macht om de macht. Dat is ook het streven van de politiek. Macht verwerven en behouden. Waarmee en waarvoor zijn al lang geen vragen meer. En wij, de argeloze marktgangers, laten ons altijd weer in de luren leggen. De beste reactie is dus niet wanhopen, maar de vragen waarmee en waarvoor blijven stellen en ontmaskeren.
Patrick Ghyselen Als Gutmensch kun je je dialoogpartner misschien helpen met het uitzuiveren van zijn dt-fouten. 'k Weet het: beroepsmisvorming, maar toch... ;-) Het geeft zin aan ons bestaan in deze duistere tijden.
Samuel Desplenter die replieken getuigen van een grenzeloze arrogantie....
Didier Wijnants Ik deel je verbijstering over de peilingen maar niet je principiële veroordeling van (politieke) marketing. Zeker, marketing is een instrument dat vooral de rijken en machtigen goed beheersen, daarom ruikt het ook voor mij van nature onfris. Maar marketing is alvast transparanter dan lobbying. Overigens is het een van de meest fundamentele eigenschappen van de mensensoort dat we ook buiten onze directe kennissenkring medestanders willen maken voor zowel onze diepste overtuigingen als onze belangen. Dat is waarom de Homo Sapiens het gehaald heeft boven de Neanderthaler (lees bv. Yuval Noah Harari in 'Sapiens'). Concreet in onze huidige politieke context zou ik graag hebben dat vredelievende partijen (en daar reken ik de grote winnaar van de peilingen niet toe) zichzelf veel beter en slimmer in de markt zetten.
David Vanholsbeeck Het zorgwekkende is dat het debat inderdaad volledig verdwijnt. Nochtans essentieel in een gezonde democratie. Historica Anne Applebaum schreef over Trump: "Trump heeft begrepen hoe zich in een wereld te bewegen waar mensen in aparte luchtbellen leven en hun nieuws door filters volgen, zoals op Facebook. In hun eigen, van elkaar gescheiden bubbels zien mensen verschillende realiteiten. En Trump heeft dat gebruikt. Hij heeft zich volledig op zijn aanhangers geconcentreerd."
Als je de tactiek van de N-VA er zou naast leggen, krijg je krèk hetzelfde (trouwens op wel meer vlakken vergelijkbaar met wat Trump en de co-populisten doen): het creëren van een eigen informatiestroom, met uitsluiting van de MSM (mainstream media), kritische stemmen en middenveld; eigen waarheden verkondigen (fake news) die niet meer kunnen worden tegengesproken; niet in debat gaan met tegenstanders, maar ze onderuithalen, vaak met intentieprocessen en op persoonlijk vlak; massacommunicatie, die de eigen achterban moet bevestigen in het eigen gelijk en een goed gevoel moet geven ("weer een nieuw record!"); en uiteraard inspelen op de angsten van kiezers, niet zelden zélf mee aangewakkerd (altijd het meest effectieve wapen). En dit alles geruggensteund door een leger van trollen die elke stap nog eens versterken.
Wie zich vragen stelt bij de constant hoge score van de N-VA, vindt hier een verklaring: de N-VA heeft niet alleen een eigen achterban gecreëerd, ze heeft vooral veel moeite gestoken in de consolidatie ervan. De meeste partijen nemen die moeite niet, ze gaan ervan uit dat wie op hen stemde dat ook in de toekomst zal doen.
Ik weet dat het masochistisch is, maar je moet je eens abonneren op de nieuwsbrieven van de N-VA. Dan begrijp je perfect hoe ze werken. Leg dat dan eens naast de communicatie van andere partijen en het is al niet meer zo verwonderlijk dat de N-VA beter scoort. Ze hebben hun kiezers volledig in de greep. Wat ook verklaart waarom ze met alle koerswijzigingen en inconsequenties wegkomen: zij communiceren erover naar hun achterban en alle andere communicatie is verdacht. "Ze doen het om ons te schaden."
Het is niet zorgwekkend dat de N-VA goed scoort, het is zorgwekkend dat die machtsbasis, mede door de voordelige partijfinanciering, verder en verder geconsolideerd wordt. Ik zie die 30 % niet snel meer wegsmelten.
Rita Van den Sande Mijn echtgenoot was en is erg geïnteresseerd in wereld-politiek en wij discuteerden over je blog-artikel. Hier volgt onze bedenking. Dat het extreem rechts meer en meer aantrekkelijk wordt is het resultaat van een lange periode van nep-democratie en dit leidt tot een groeiende drang naar anarchie tegen een alles tolerende maatschappij zonder gerechtigheid. En de emmer begint stilaan over te lopen. Door het volk ignorant te houden kan marketing hiervan profiteren en is de weg open voor de echte politieke leiders, namelijk de financële wereld – zie Bilderberg groep. En wanneer een politiek beleid het recht in eigen handen neemt – zoals het huiszoekingsbeleid – wordt dit inderdaad een nazi-fascistische toestand en dient men zich te realiseren waar dit in de jaren 30 toe leidde.
Dit is ook de reden dat er momenteel in Italië een politieke partij (5 Stelle), opgericht door een komiek, de eerste partij werd, een noch linkse, noch rechtse, noch centrum-partij, doch dewelke zich baseert op het directe contact (via internet) met de bevolking wat een overwinning toeliet zonder enige financiële kost. Of dit al dan niet kan functioneren, zal de nabije toekomst uitwijzen. Hun idee voor een nieuwe politiek, gecreërd door de kiezer en met nieuwe regels zou een voorbeeld kunnen zijn voor heel Europa, ook al staat de Europese Unie hier absoluut niet gunstig tegenover.
Pascal Cornet Rita Van den Sande, een plezierige gedachte, dat een echtpaar in Barcelona discussieert over een tekst die ik op mijn blog plaatste. Merci!, ook voor je commentaar.
Rita Van den Sande Pascal Cornet Wel, ik ben en blijf Belg; mijn echtgenoot is en blijft Italiaan – we leerden mekaar kennen in Brussel, waar hij als expatriate werkte; hij reisde beroepsmatig de wereld rond – en het blijft fascinered diverse opinies te kennen en zo blijven we de hoop koesteren dat de wereld nog niet gedoemd is.
Martin Pulaski "Become real man." Met die woorden laat Marc Ernst meteen zien wie hij denkt te zijn en wie hij is. Het zijn inderdaad bijna dezelfde (beledigende) woorden die De Roover tot Kristien Hemmerechts richtte. Zo wil Marc Ernst ook zijn. Een harde jongen, met zijn voeten op de grond. In de echte wereld (alsof hij weet wat de echte wereld is). Maar door de komma te vergeten zien we hem zoals hij is, een macho - iemand die zijn gesprekspartner belachelijk vindt omdat die géén macho is.
Stefan van den Broeck Anderzijds vond een meerderheid dat België vluchtelingen moet opvangen wat in schril contrast staat met het goedkeuren van de huiszoekingen! Het goedkeuren van huiszoekingen rechtvaardigen diezelfde mensen wellicht door de toevoeging in de vraag dat het gaat om het opsporen van illegalen, wat ze niet als hetzelfde beschouwen als vluchtelingen, want illegalen dat klinkt zo...onwettig en dus crimineel, niet? Ik denk dat heel veel resultaten van enquêtes voortkomen uit een dubieuze vraagstelling en niet consistente woordkeuze en een gebrekkige kennis en inzicht in de materie bij de ondervraagden. Als je niet duidelijk definieert, hoe weet je dan dat de ondervraagden de vraag hebben begrepen zoals jij ze bedoelt? Correct enquêteren is zo moeilijk en ik zie het zo vaak verkeerd gebeuren.
Ik schort mijn mening over de Vlaamse volksaard dus nog even op...
Eddy Bonte Waarom zien Vlamingen zichzelf altijd rechtser dan ze zijn? Kijk eens naar Frankrijk. Wie is daar aan de macht? Wie heeft een meerderheid in Spanje? Dat is geen reden om rechts leuk of aanvaardbaar te vinden, maar wel een reden om eens verder te kijken dan onze neus lang is. Vlaams links is gebiologeerd door de NVA. De NVA is al met al een superLIBERALE partij. Als het nieuws eens evenveel aandacht besteedde aan de SUPERLIBERALE prakrijken van NVA dan aan het gewauwel van een Dewever of de boksmatch over vluchtelingen van Francken, dan zouden we dichter bij de feiten staan. Maar nee, een linkse academicus moet per se een boek plegen over de voorvaderen van NVA. Was het geen domme blindheid, je zou het bedrog kunnen komen. Al dat gedoe leidt ons af van de ware aard van de NVA: moreel conservatief en economisch-sociaal rechts.

Stefan van den Broeck Mij moet je niet overtuigen.