zaterdag 3 maart 2018

wolken 2665


wolkenfragment in Rainer Maria Rilke, Brieven aan een jonge dichter

2665
En dan mag u, mijn beste Kappus, niet schrikken als er voor u een verdriet opdoemt, zo groot als u nog niet eerder hebt gezien; als er zoals licht en wolkenschaduwen een onrust over uw handen komt en over uw hele doen en laten. (56)