zaterdag 31 maart 2018

facebookbericht 1074


Die amourette tussen Meeuws en Homans heeft inderdaad geen rechtstreekse politieke relevantie – Van De Looverbosch waarschuwt terecht voor tabloidtoestanden. Het item was gisteren trouwens zeer opvallend áfwezig op DSO, itt tot DMO. Maar het zou verkeerd zijn om te besluiten dat de relatie tussen beide politieke partijen geheel gespeend zou zijn van emoties. We stevenen wel degelijk af op de vuile campagne die Crombez heeft voorspeld – waarmee hij bedoelde dat het niet in de eerste plaats over ideeën zal gaan.