zaterdag 3 maart 2018

reactieMarc Reugebrink:  De auteur (van Het Belgisch huwelijk) hecht eraan op te merken dat iedere overeenkomst tussen personages en daadwerkelijk bestaande personen - nee, niet op toeval berust, maar vooral het verschil duidelijk maakt. Je ne suis pas Max, mag ik toch hopen. 😬. Overigens, klachten over sommige Vlaamse wendingen verdwijnen wanneer men zich realiseert dat het om Gentse wendingen gaat, en illustreren op die wijze een zin uit het boek: dat mensen die in Vlaanderen nauwelijks een kilometer van elkaar wonen elkaar al niet meer verstaan. Of ben in nu een wel- eh betwe..., enfin een die meent dat hij het beter weet? Een Hollander, kortom?
(Mij ging het overigens minder om dat verschil dan om de gevaren van hoogromantische opvattingen over zowel de liefde als nationale identiteit - geweld is dan imminent).