zaterdag 10 maart 2018

van Dale 26-3026
Het huwelijk is een juwelenkistje dat, door een geheimzinnig tegengestelde van alchemie, goud, zilver en diamant weer in ijzer, stras en kwarts verandert.
(Julian Barnes, Het enige verhaal, 139)

stras I (het; g.mv.) (verzameln.) 1 (stofn.) bijzondere soort van glas met veel loodoxide, sterk lichtbrekend en daarom vooral gebruikt voor het vervaardigen van imitatie-edelstenen 2 namaakjuwelen II (de (m.); -sen) steen van stras (I, 1)

27
Hij hield van de geur van pasgedorste gierst die in de dorpen hing en van de volgepropte lemen graanschuren en het ritmisch bonken van de stampers, van de termietenheuvels die wit waren van de gieremest en de rode laterietweg die de savanne met zijn begroeiing van doornstruiken doorsneed.
(Bruce Chatwin, Anatomie van de rusteloosheid, 50)

lateriet (het; g.mv.) (stofn.) (geol.) ben. voor ijzer- en aluminiumrijke grond die ontstaat door chemische verwering van bep. gesteenten in de tropen

28
Op de markt zegde een maraboet soera’s op uit de koran.
(Bruce Chatwin, Anatomie van de rusteloosheid, 64)

maraboet 5 (-s) moslim die zich, tegen de officiële leer in, bezighoudt met genezingen en bezweringen en die veelal beschouwd wordt als geestelijk leider, var. maraboe

29
De amazones beantwoordden niet aan mijn voorstelling van vrouwelijkheid; zij konden pas vrouw worden nadat zij hun man hadden gedood. De maenaden en bacchanten evenmin.
(Bruce Chatwin, Anatomie van de rusteloosheid, 97)

maenade (de (v.)) bacchante

30
In elk flesje zit een deel van me, mijn geformaldehydeerde ik, mijn djinn.
(André Aciman, Alibi’s, 12)

djinn /djın/ (de (m.); -s) goede of boze geest, gesitueerd tussen engelen en mensen