vrijdag 1 december 2017

reactie
Marc Ernst Pascal Cornet : "Extreem – sorry voor de tautologie – Vlaams-nationalisme". Dat is dan een mooie illustratie dat het je erg zwaar valt, voorlopig blijkbaar onmogelijk is, te doen wat je aanbeveelt: genuanceerd denken, niet veralgemenen. Want het zou je toch moeten bekend zijn dat er ook een progressief, zelfs links, Vlaams-nationalisme bestaat. Dat is eer trouwens altijd geweest. Denken we maar de steun van de communist Jef Van Extergem aan August Borms als kandidaat voor de Frontpartij in 1928. Maar ook in de latere Volksunie was die stroming aanwezig en lang niet marginaal (met o.a. mensen als Nelly Maes, Maurits Coppieters en Willy Kuypers).
Tussen haakjes: volksmenner en uber-demagoog Dyab Abou Jahjah verklaarde ooit dat hij wel lid had kunnen zijn van de/die Volksunie (vooropgesteld dat hij in de jaren zeventig en tachtig van vorige eeuw zou geleefd hebben..
Zelfs vandaag is er nog een progressief/links Vlaams-nationalisme: beleden door organisaties zoals Vlinks . Waarvan de communist en oud voorzitter van het linkse Masereelfonds Ludo Abicht lid van is. Maar ook Bernard Daelemans, de ondervoorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB), die ook lid is van de redactie van het links-flamingantistische blad Meervoud (met ook oud Rode Vaan-redacteur Miel Dullaert).
Blijven proberen Pascal, ooit lukt het je wellicht om echt genuanceerd en met kennis van zaken te spreken. Over o.a. het Vlaams-Nationalisme. :-)

Pascal Cornet Marc Ernst, uw onvermogen om ironie te smaken ontroert mij soms! Blijven proberen!

Marc Ernst Pascal Cornet : daar trap ik niet in. Er waren betere smoezen (om me op de mauw te spelden). Blijven proberen, je er uit te lullen en pogen je vooringenomenheid en dogmatisme te verhullen.

Pascal Cornet Denkt u nu echt, Marc Ernst, dat ik niet weet dat er binnen het Vlaams-nationalisme een linkervleugel bestaat? Ik zou die les die u mij daarover spelt niet zo uit het vuistje kunnen debiteren, mijn dank daarvoor: ik ben nooit te beroerd om iets op te steken. Ik kan het echter niet helpen dat u mijn bewuste overdrijving ('sorry voor de tautologie') létterlijk opneemt. Ik ga niet beginnen met er smileys bij te zetten. Hooguit wou ik ermee zeggen dat de linkervleugel van het Vlaams-nationalisme er op dit moment nauwelijks aan te pas komt. En dat ligt heus niet alleen aan het feit dat je met een onnozele naam als 'Vlinks' als beweging niet kùnt slagen. Overigens zou ik u met klem willen ontraden om teksten te lezen van personen die volgens u 'vooringenomen en dogmatisch' zijn. (Al doet het mij natuurlijk wel plezier te merken dat u zich bij mij de moeite toch getroost.) En waarom u er per se ook nog eens Dyab Abou Jahjah bij sleurt, is mij al helemaal niet duidelijk. Misschien moet u het ook nog eens hebben over Ludo De Witte of andere 'linkiewinkies'? (Bespaar mij uw tirade om het mij uit te leggen! ;-) ) Maar het is niet erg hoor: zolang het beleefd blijft, zijn alle meningen welkom. Zeker ook de uwe!Renaud van Hove Beste Marc en Pascal. Jullie staan blijkbaar met getrokken messen naar mekaar. Om het niet te pijnlijk te maken zou ik de messen laten slijpen. Ik heb daar een goed adres voor. Neem vrijblijvend een kijkje op www.deslijpmobiel.be. vriendelijke en scherpe groeten.

Marc Ernst Renaud van Hove : neen hoor. Ik mag Pascal eigenlijk wel. Al ken ik hem enkel van op FB. Ben het wel zelden met hem eens. En kan het niet nalaten om hem soms, als het te gortig wordt, te wijzen op zijn slordige denken, gebrekkige of onjuiste feitenkennis of gênant linkse vooringenomenheid. Maar teerzake is hij verre van de enige en zeker niet de ergste. Hij staat nog redelijk open voor dialoog en is niet te beroerd fouten, grote of kleine, toe te geven.

Pascal Cornet Renaud van Hove: neen hoor. Ik mag Marc Ernst eigenlijk wel. Al ken ik hem enkel van op FB. Ben het af en toe met hem eens, en vaak oneens. En ik kan het niet nalaten om hem soms, als het te gortig wordt, te wijzen op zijn eenzijdige denken, zijn rabiate antilinksigheid - waardoor hij al te dikwijls in de verleiding komt om als het er absoluut niet toe doet bepaalde van zijn dada's erbij te sleuren. Of het nu, bij manier van spreken, over de prijs van een krop sla gaat of over het weer, niets is te min om toch even uit te halen naar wat hij waarschijnlijk ook in zijn dromen de 'linkiewinkies' noemt. Het doet mij soms aan Tourette denken. (Marc Ernst: ;-).) Ja, vooringenomenheid zou je het eventueel ook kunnen noemen. Maar goed, je kunt van verschillende kanten uit vooringenomen zijn en ik ontken zeker niet dat ik dat tot op zekere hoogte zelf ook ben. Ik bewonder zeker zijn gedocumenteerdheid en feitenkennis, die inderdaad veel groter zijn dan de mijne. Althans op die gebieden waar wij - gelukkig enkel spreekwoordelijk - met getrokken messen tegenover elkaar staan. Over Proust, fotografie en kunst in het algemeen heb ik hem nog niet horen morren. Ik stel ten slotte vast dat hij regelmatig met mij in de clinch gaat, wat toch verraadt dat hij minstens mijn opinies of denksporen de moeite waard vindt. Waarvoor mijn oprechte dank en waardering. Zelf getroost ik mij eigenlijk zelden de moeite om mij van zijn standpunten te vergewissen. Wellicht is dat ten onrechte.

Marc Ernst Pascal Cornet: ik post nochtans regelmatig iets over muziek, weliswaar doorgaans over genres of muzikanten die niet in je smaak vallen of die je niet kent. En over theater, moderne dans en ja zelfs over literatuur. Mijn kunstconsumptie, een term die je wellicht verfoeit, is namelijk niet min. Mijn dito budget bijgevolg ook niet.
P.S. Het vallen en/of reageren op FB postings, de jouwe of die van anderen, hangt in ruime mate van het toeval en van het algoritme van Facebook af. Door dat laatste verzeilt iedereen op de duur hier in een bubbel. De enige manier om dat algoritme te slim af te zijn is op regelmatige basis een nieuw profiel aan te maken, maar dat is zo'n gedoe en dan ben je ook meteen een pak interessante contacten kwijt.

Pascal Cornet Marc Ernst, ik zal eens wat vaker langskomen. En o wee als het me niet zint wat je over de kunsten pent! ;-)
 

*

Patrick Ghyselen Ben nog maar aan aflevering twee, maar ik vind de reeks tot nu toe, veel te eng en eenzijdig gefocust. De vaders worden veelal afgeschilderd als idealisten die achter een verkeerde vlag aanliepen. Het begint al totaal verkeerd met de inval van de Duitsers (mei '40) en de hoffelijkheid van de Duitse soldaten, terwijl er daar schijnbaar jaren voordien niets aan voorafgegaan was. Veel te weinig context dus, veel te weinig duiding en dan één van die dochters die bij hoog en bij laag beweerd dat er vanaf de kansel niet tegen het communisme werd gepredikt. Dat wordt nauwelijks ergens tegengesproken... ,,Het was mode om in een uniform rond te lopen,'' vertelt een andere, alsof een hype van die tijd de gruwel van Breendonk, Dossin, de dwangarbeid en Auschwitz verklaart. Ik vind het een schande en benauwend dat zoiets ongenuanceerd uitgezonden kan worden via een overheidszender dan nog...
,,De oorlogsburgemeester die in zijn deurgat blijft staan en naar boven kijkt, als de zwarthandelaar passeert,'' dat is werkelijk de max.

Pascal Cornet Patrick, je hebt gelijk: te weinig nuance en context. Maar de focus ligt meer op de gevolgen (de kinderen) dan op de oorzaken (vaders-daders). En dat is misschien tot op heden niet genoeg gebeurd.