woensdag 15 oktober 2014

wolken 1221-1222wolkenfragmenten uit Alice Munro, Weg van haar

1221
Hij waardeerde als nooit tevoren een groots schouwspel van wolkenflarden en een winterse zonsondergang vanuit het raam van zijn kamer (…) (58)

1222
De bloemen staken recht omhoog als kaarsvlammen en het waren er zo veel, zo zuiver geel dat ze op deze bewolkte dag een licht op lieten stijgen van de aarde. (80)