woensdag 22 oktober 2014

facebookbericht 635Walmende fakkels roepen bij mij onbehaaglijke beelden op. Historici en romanciers die zich die hele wereldbrand lijken toe te eigenen, vermogen ook niet mij vrolijk te stemmen. Gelukkig wordt het stilaan een erezaak een van de weinigen te zijn die nog niet in dat Ieperse pretpark langs de kassa is gepasseerd: dat geeft de hardwerkende burger moed. En ondertussen zitten we met z'n allen volop in de Derde en geen hond die er zich aan stoort.