vrijdag 17 oktober 2014

surf je suf 8

141010

Malcolm Nix keldert het voorstel van een Vlaams volksvertegenwoordiger om via uitzendarbeid allochtonen in dienst te nemen, met het oog op het behalen van de quota inzake aanwerving van ‘mensen met een migratieachtergrond’:

Over het neutraliseren van creativiteit:

Marc Reugebrink bespreekt Lichtjaren van James Salter:

Een zeer korte bespreking van Eric Zemmour, Le Suicide Français:

Bart Maddens vraagt zich af wat het Vlaams-nationaal gehalte is van de N-VA als regeringspartij:


141011

Jo Libeer van Voka buigt zich over de wenselijkheid om cultuur te subsidiëren:

Herman Peeters dient Jo Libeer van antwoord:

Josse De Pauw dient Jo Libeer van antwoord:


 
141012

Tom Van de Weghe verschaft uitleg bij zijn tweets over Maggie De Block, over wier geloofwaardigheid als minister van Volksgezondheid vragen rijzen omdat ze zo dik is:

Johan Sanctorum bezint zich, naar aanleiding van de tiende verjaardag van het overlijden van Jacques Derrida, over de complexiteit van de moedertaal:


141013

Joeri Van den Bergh over de YOLO-generatie:

Joris Luyendijk over de verhouding tussen politiek en economie:


141014

Mark Cloostermans bespreekt het nieuwe boek van Kader Abdolah:

Vlaams N-VA-minister en federaal N-VA-staatssecretaris fêteren collaborateur en oprichter van de VMO Bob Maes:

Bart De Wever overwoog in 2004 een overstap naar het Vlaams Belang, toen nog Vlaams Blok:

Geert van Istendael hekelt het overwegend mannelijk en volledig blank karakter van de nieuwe regeringen:


141015

Sven Naessens schrijft een brief aan ‘opperzalm’ Yves Desmet:

Patrick Ghyselen in februari 2013 over de relatie van Bart De Wever met de zogenaamde vierde macht:

Tom Naegels over een bijlage over luxe bij een krant vol miserie:

Verdwalen in de droomwereld van Martin Pulaski:


141016

Luc Devoldere heeft een essaybundel gepubliceerd:

Joris Van Casteren over een Nederlandstalige bloemlezing uit de dagboeken van de gebroeders Goncourt:

Cultuurrelativisme is niet de beste manier om fundamentalisme in te dijken:

Marskolonisten kunnen met de huidige technologie slechts 68 dagen overleven:

Elf multinationals vragen de politiek om ambitieuze beslissingen te nemen op de klimaattop volgende week in Parijs:

Nieuwe technologieën leiden tot alternatieve economische systemen: