maandag 27 oktober 2014

facebookbericht 637
Na Josse De Pauw en Peter de Caluwe, nu Erwin Mortier. Altijd leuk, die kunstig verwoorde, ingehouden woede. We wachten op nog meer stukken van onze intellectuelen! Hoe moeten we anders verhinderen dat het geluid van de laarzen verder aanzwelt en zo luid gaat klinken dat al wat mondig is de mond wordt gesnoerd?

Willem Lemmens Mee oneens, Pascal. Het is niet de eerste keer dat Mortier in barok taalgebruik mensen persoonlijk schoffeert en op pijnlijke wijze zijn viscerale afkeer ventileert. Zelfs als de afkeer van een bepaald soort flamingantisme al dan niet gepast mag heten (ik wil die discussie hier niet aangaan) rechtvaardigt dit niet dit soort scheldproza. Ik vind het zielig.

Pascal Cornet Aha, Willem, dan moet je maar eens zin per zin aanhalen waar je je zo aan stoort. Ik vind dat Mortier nog zeer beleefd blijft. 

Willem Lemmens Mensen op een vuurpijl willen zetten, allusies op het uiterlijk. Je kunt er toch moeilijk naast lezen, Pascal. Het demoniseren van de ander, zeg maar. Ik laat in het midden aan welke politieke regimes uit het verleden je spontaan denkt bij dergelijk taalgebruik.

Pascal Cornet O, maar ik dacht dat Mortier het ironisch bedoelde? Dat het stukje waarin dat staat van die vuurpijl en het aan de eigen tanden zuigen tot het genre van de polemiek behoort waarin dat soort scheldproza gedoogd kan worden? Hij wil die kerel op een vuurpijl de lucht inschieten - niet letterlijk hé! - omdat Storme blijkbaar iets tegen homo's heeft. Welnu, als dat zo is, dan geef ik 'gifnicht' Mortier gelijk. Ik wil hem nog een briquet lenen. Dat Stormes smakkend bakkes hem niet aanstaat, lijkt mij in vergelijking met Stormes vergrijp dan maar een mineure misdaad. Overigens moeten we hier de kern van de zaak niet uit het oog verliezen: een persoon die het 'recht op discriminatie' verdedigt wordt door een bepaalde partij, die zich bijzonder nadrukkelijk heeft gespecialiseerd in het 'demoniseren van anderen' als je het mij vraagt, geparachuteerd in de raad van bestuur van een instelling die nu net het discrimineren moet tegengaan. Een mens zijn klomp zou van minder breken, en of dat nu tot barok taalgebruik aanleiding geeft of niet, lijkt me dan een mindere zorg.

Willem Lemmens Mijn klomp breekt niet, Pascal, want hier wordt zo veel op een hoop gegooid dat de overigens terechte verontwaardiging voor halfslachtige houdingen jegens zwarte bladzijden uit ons verleden er in verdrinkt of ongeloofwaardig door wordt

Pascal Cornet Wat wordt er op een hoop gegooid? Ik zet Mortiers punten op een rijtje. 1. De te lichte toon (Jambon, Francken et tutti quanti) waarmee het zwarte verleden wordt weggezet. 2. Recht op vrije meningsuiting en zelfs op discrimineren worden niet tegengesproken, maar als een homo in zijn geaardheid wordt aangevallen, heeft hij het recht zijn aanvaller te beschimpen op hoe hij eruitziet. Ik kan hier begrip opbrengen voor Mortier: seksuele geaardheid lijkt me fundamenteler dan uiterlijk. 3. Als het van de N-VA afhangt, zou dat Centrum maar beter meteen worden opgedoekt. 4. Rondas mag Peter de Caluwe van antwoord dienen - maar hij heeft indertijd zijn positie bij Klara duchtig misbruikt om onder het mom van objectieve duiding het Vlaams-nationalistische gedachtegoed te verspreiden. 5. Als de onredelijkheid regeert, baten geen 'honderd bibliotheken' om de redelijkheid te herstellen, zoals de, nochtans zelf aangebrande, grootmoeder van Mortier al wist. *** Voilà, dat is wat ik hier op een hoop gegooid zie. Jij had het aanvankelijk over 'schofferen' en 'op pijnlijke wijze viscerale afkeer ventileren', over 'scheldproza' en 'zielig'. En dat vond en vind ik nog altijd onterecht. Met je 'overigens terechte verontwaardiging voor halfslachtige houdingen jegens zwarte bladzijden uit ons verleden' kan ik dan weer wel leven!