donderdag 9 oktober 2014

facebookbericht 626Stel, je bent scenarioschrijver. Je moet voor een politieke film iets verzinnen waarmee je duidelijk veraanschouwelijkt waar het nieuwe conservatieve bewind voor staat. Je houdt je niet bezig met het illustreren van de inhoud van de akkoorden enzovoort, dus enkel met uiterlijk vertoon. Wat te doen? Wel, je laat een van de leiders van dat nieuwe bewind zeggen dat hij blij is dat hij de socialisten uit het beleid heeft gewerkt en dat hij hoopt er nooit meer mee in een regering te zullen moeten zitten. Dat is al behoorlijk spectaculair, zeker omdat voor die uitspraak geen enkele rechtstreekse aanleiding kan worden aangewezen. Het is een uiting van onversneden revanchisme. Je laat diezelfde leider de volgende dag in een Porsche stappen, waar hij tot dan toe bij bezoekjes aan de koning of bij aankomsten in de Wetstraat enkel in een bescheiden monovolume werd gesignaleerd. Op de achtergrond plukt zijn chauffeur van achter de ruitenwisser een papiertje, misschien een parkeerbon, dat hij verfrommelt en op de grond gooit. De leider mort omdat hij het vervelend vindt dat de pers hem op de hielen zit bij deze compromitterende scène, maar hij probeert ondertussen toch op de zichtlijn te staan tussen camera en ruitenwisser. Over deze sequentie twijfel je lang want je vindt het zelf een beetje bij het haar getrokken. Dit neigt naar de karikatuur en je weet dat je met karikaturen ongeloofwaardigheid riskeert. En dan laat je, om toch wat grijs realisme in te bouwen en op die manier het evenwicht te herstellen, een andere leider van diezelfde partij, die net in aanzienlijke mate aan de sociale verworvenheden van de zwakste burgers heeft geknabbeld, verklaren dat hij onderzoekt hoe hij de diamantsector gaat ondersteunen. Zo, dat kan volstaan. Hiermee heb je ‘duidelijk veraanschouwelijkt waar het nieuwe conservatieve bewind voor staat’. Je gaat met je scenario naar de opdrachtgever. Hoe zal hij reageren? Je bent wat onzeker. Je vreest dat hij zal zeggen dat je overdrijft en dat de mensen jouw scenario niet zullen geloven. Dat de film niet in een bananenrepubliek speelt maar in een West-Europese democratie waar de mensen niet zo mak zijn dat ze dergelijke opzichtige onzin zouden slikken. Dat je maar eens moet herbeginnen...