vrijdag 10 oktober 2014

surf je suf 7141006

Kortrijkse jeugdwerking moet door de besparingen acht mensen afdanken:

Marc Cloostermans over de nieuwe Jeroen Brouwers:

Colette Eerdekens reageert op Béatrice Delvaux’ reactie op het plan van Ben Weyts om in de Brusselse Rand een Vlaams cultuurcentrum op te richten:


141007

Yves Desmet over de vernieuwde De Morgen:

Patrick Ghyselen over de vernieuwde De Morgen:


141008

Over het democratisch deficit:

Guido Lauwaert bespreekt het nieuwe boek van fotograaf/schrijver Michiel Hendryckx, Altijd ergens:

Bart Caron over enkele vragen die door de Vlaamse ondernemers worden gesteld naar aanleiding van de kritiek van de culturele sector op de aangekondigde besparingen:

Chrétien Breukers vindt dat Jeroen Brouwers met de verkeerde boeken succes oogst:

Getuigenis van een alleenstaande moeder die het moeilijk heeft:

Gie Goris over de stuitend zichtbare ongelijkheid in de reissector:

De N-VA volgde een cursus onderhandelen aan de Vlerick School Business School:


141009

We hebben weer utopieën nodig:

Marc Cloostermans zet het nieuwe boek van Griet Op de Beeck even opzij:

Meyrem Almaci en Kristof Calvo bespreken het fiscaal beleid van de nieuwe regering:

Vooral de gezinnen worden getroffen door het nieuwe beleid:

De uitgevers buiten de freelance journalisten uit:

Hugo Camps over de comeback van Pierre Chevalier, achter de schermen:

Schrijfopleidingen en subsidies zijn nefast voor de literatuur, aldus een Nobelprijsjurylid: