woensdag 15 oktober 2014

facebookbericht 632Een ochtendje, tussen zes en acht, naar ‘De Ochtend’ op Radio 1 luisteren, leert mij het een en ander over de manier waarop de N-VA de pers bespeelt. En natuurlijk ook over de manier waarop de pers zich door de N-VA laat bespelen. Eerst komt ‘historicus’ Bruno De Wever aan het woord. Deze wetenschapper mag uitleggen wie Bob Maes is. Geen slecht idee om precies hem aan het woord te laten want hij is in ons taalgebied wellicht een van de best geplaatsten om over de recente Vlaamse geschiedenis een wetenschappelijk onderbouwde uiteenzetting te geven. Bovendien kan hij het goed en bevattelijk uitleggen. Alleen is het mij onduidelijk waarom hij uitgerekend een tekst van zijn broer inroept om zijn stelling te staven. Alsof er geen andere teksten zijn; het zou Bruno De Wever minstens de schijn van onpartijdigheid opleveren. En van de journalist, Xavier Taveirne, begrijp ik niet waarom hij niet de enige vraag stelt die er toe doet, namelijk of het geoorloofd is dat de N-VA-excellenties de provocatie opzoeken. Want of Bob Maes nu een onverbeterlijke collaborateur is of een die zich tot oorbaarheid heeft laten vervellen, een provocatie was het alleszins. Of het nu een privéfeestje was of niet, daar in het stadhuis van Zaventem, doet er niet toe. In hetzelfde programma krijgen we ook nog het genoegen om van Bruno’s Broer Zelf te vernemen hoe de Antwerpse handelsmissie in Sjanghai verlopen is. Rechtstreeks aan de telefoon, vanuit China. Uiteraard is de handelsmissie goed verlopen, wat zou je van die bron anders verwachten? Maar waarom krijgt die missie zo’n media-aandacht? We worden nu al de hele week op de hoogte gehouden. Soms krijg je dergelijk nieuws als er een prins of koning gaat, aan het hoofd van een Belgische handelsmissie. Of desnoods een minister-president aan het hoofd van een Vlaamse. Maar hier is het toch duidelijk dat het is omdat Bruno’s Broer Zelf daar staat? Ik kan me zelfs niet van de indruk ontdoen dat Bruno’s Broer Zelf lichtelijk verbaasd is over het feit dat het allemaal zo gemakkelijk gaat, de pers naar zijn pijpen doen dansen…