zondag 4 november 2012

schrikkel 294

Hij bleef volharden in zijn pogingen om de tijd te stoppen, of dan toch minstens te vertragen.