maandag 19 november 2012

facebookbericht 340 / van boeken bezeten 17

Boeken hebben het vermogen om mensen gelukkig te maken maar ze kunnen ook, in hun grauwe materialiteit, droefenis teweegbrengen. Hugo (Boelaert, die op Facebook verslag deed van het opdoeken van zijn boekenantikwariaat), ik begrijp heel goed waarover je het hebt. Ik kan maar één ding zeggen, of neen, twee. 1. Dank je voor dit verslag, waarvan ik de meeste afleveringen heb gelezen. 2. Laat de positieve werking van de boeken overwinnen en stoot het grauwe, het stoffige, de lastige materie zoveel mogelijk af. En toch nog: 3. Het ga je goed.