zaterdag 17 november 2012

antireclame 3

Optimisme. Hoop. Onze Amerikaanse verzotheid op reclame, en het feit dat we er cultureel zo van afhankelijk zijn niet datgene uit te beelden wat werkt of de moeite van het bewaren waard is, maar wat de moeite waard is om vóór te werken – dit is, in plaats van een traditie, een nerveus leven schenken. Het is ook een soort waanzin, een door dromen geteisterde begeerte de toekomst de plaats te laten innemen van een zin voor geschiedenis.

Harold Brodkey, Het verhaal van mijn dood, 44-45