vrijdag 1 mei 2020

LVO 171De boekdelen van onze encyclopedie waren bijzonder mooi afgewerkt. De harde kaft was bekleed met zwart linnen. Behalve de bladgoudbelettering toonden de ruggen ook een versiering met verticaal oplopende lijnen, die de volumes een antieke architecturale uitstraling gaven. Naast elkaar in het gelid vormden de boekdelen een tempel van wetenschap en kennis, een zuilengang waarin het goed toeven en dwalen was.

Ik heb gedurende een zekere periode, toen ik een jaar of tien was, een na een deze encyclopediedelen doorgebladerd. Ik was op zoek naar chemie want dat was de fascinatie waaraan ik op dat moment ten prooi was gevallen. Ik kickte, zonder er ook maar iets van te begrijpen, op scheikundige formules. Ik scande elke bladzijde, waarvan de spiegel uit twee, door een verticale haarlijn van elkaar gescheiden kolommen bestond, op zoek naar uit de hoofdletters C en H en N en O en uit cijfers en ondoorgrondelijke verbindingslijntjes (enkele en dubbele) bestaande constellaties, en tekende die dan over in een schrift, waarbij ik dan de soms ellenlange namen van de stoffen schreef waarvan zij de chemische samenstelling evoceerden: adenosinetrifosfaat, benzodiazepine, carboxymethylcellulose. Neen, ik begreep er niets van, ik was enkel gebiologeerd door de ondoorgrondelijke esthetiek van het notatiesysteem en door de onuitspreekbare, bezwerende poëzie van de stofnamen.

Maar op een bepaald moment, ik denk ergens in het boekdeel met de letter C, werd deze autistische fascinatie door alweer een ander à fonds perdus verdrongen. Ik was als de twaalfjarige Smoeeël in Judas van Amos Oz, die besloot 'de hele Hebreeuwse Encyclopedie te lezen, deel voor deel, lemma voor lemma, in alfabetische volgorde, omdat alles hem interesseerde en zelfs de dingen die hij niet begreep'. Maar, schrijft Oz, die ongetwijfeld in die jongen zichzelf zal hebben herkend, 'toen hij bijna halverwege de letter alef was gekomen, kreeg hij er genoeg van en hield hij ermee op'.25

25 Amos Oz, Judas, 159

(wordt vervolgd) 
lees vanaf hier deel 1
lees hier vanaf het begin van deel 2