dinsdag 12 mei 2020

facebookbericht 1166

Vreemd dat Ivan De Vadder, die als journalist toch niet bepaald uitblinkt in onpartijdigheid, nu onomwonden kleur bekent - de rugdekking met dat onderzoekje naar 'wat de Vlamingen denken van politieke partijen' lijkt mij maar een schamel schaamlapje.