zondag 17 mei 2020

facebookbericht 1168

Ik bekijk Kinderen van de Holocaust via VRT NU (beschikbaar tot 28 april 2021). Ik heb enkele vragen. Ik stel ze heel oprecht want ik begrijp het niet en luister graag naar uitleg.

1. Er is manifest betrokkenheid van Vlaams-nationalisten bij het nationaalsocialisme en dus bij de Shoah. Zo hebben Vlaamse SS’ers actief meegewerkt aan het vermoorden van joden. Hoe kan iemand vandaag nog Vlaams-nationalist zijn?

2. Hoe moet ik in het licht van vraag 1. de vriendschappelijke verhoudingen tussen Vlaams Belang en N-VA enerzijds en de Antwerpse joodse gemeenschap anderzijds begrijpen?

3. Het programma Kinderen van de Holocaust is, blijkens de eindgeneriek, tot stand gekomen in samenwerking met de Dossinkazerne. Is er een verband tussen deze samenwerking en de recente personeelswissels aldaar?

4. Hoe is het mogelijk dat een bank (Bank van Breda) op het idee komt dit programma te sponsoren?