vrijdag 29 mei 2020

vorig jaar 172


190528

Wat een vreemd boek, dat Rondo veneziano. Krol heeft een eigen taal, een eigen logica. Hij trekt zich van gangbare verwachtingspatronen niets aan, kruipt in het hoofd van eigenaardige personages. Bekijkt de taal uit alle hoeken, speelt met vreemde wendingen, geniet van de humor die hierdoor wordt gegenereerd en schijnt zich niets aan te trekken van de vraag of deze humor bij de lezer overkomt – ja, van wat de lezer er in het algemeen van zou kunnen denken. Krol is een oude schrijver, fin de carrière, hoeft niets meer te bewijzen en gaat vrolijk zijn gang. Ik begrijp niets van zijn boek maar blijf gefascineerd, of vooral geïntrigeerd lezen. Zonder ook maar in het minst te bevroeden waar het naartoe gaat. * Ik heb het weer niet kunnen laten: Oxfam tweedehands. Hondejaren van Günter Grass, Op reis rond de wereld en op Rottumerplaat van Godfried Bomans, Het laatste hoofdstuk van Knut Hamsun, De glazen stolp van Sylvia Plath, Wat mijn moeder mij nooit verteld heeft van Blake Morrison en ART 285.b van Christiaan Weijts, dat alles samen voor 14 euro. Ik ben meteen begonnen in Bomans, met diens kostelijke – maar erg vluchtige – verhaal over zijn vliegtuigreis over de Noordpool naar Japan. * (…) *