donderdag 10 januari 2019

driekleur 392


Van alle kanten komen mannenvoeten en vrouwenvoeten samen, zwart of in goud gevat – (Wat mist het – Suiker? nee, dank u – Het gemenebest van de toekomst) – het vuur schiet vonken en maakt de kamer rood, behalve de zwarte gestalten en hun glanzende ogen, terwijl buiten een vrachtwagen gelost wordt, Miss Dinges thee drinkt aan haar bureau en spiegelruiten bontjassen beschermen –

Virginia Woolf, Maandag of dinsdag, 26