zaterdag 12 januari 2019

Bernhard Schlink, De voorlezer


Het is moeilijk een indruk te geven van De voorlezer (1995, vertaling 1996 Gerda Meijerink) zonder de clou prijs te geven en dat zou jammer zijn want het verhaal moet het onder meer van verrassingseffecten hebben.

Het uitgangspunt is dat kort na de Tweede Wereldoorlog een vijftienjarige jongen in een seksuele relatie met een meer dan dubbel zo oude vrouw verzeild geraakt. Hij geraakt verslaafd aan haar gunsten, die zij hem graag lijkt te verstrekken. Een van de elementen van haar geprefereerde erotische scenario is dat hij haar boeken voorleest.

Natuurlijk kan het niet, dat een vrouw in de dertig seks heeft met een vijftienjarige. Dat heeft verwoestende gevolgen voor het kind. Een ervan is dat het zich de rest van zijn leven schuldig zal voelen. Waarvoor? Goede vraag. Michael Berg, zo heet die jongen, later man, voelt zich schuldig omdat hij Hanna heeft verloochend – en als hij zich dan al niet schuldig hoeft te voelen omdat hij een misdadigster heeft verraden, zo redeneert hij, ‘dan was ik schuldig omdat ik van een misdadigster had gehouden’. Terwijl als er één is die zich schuldig zou moeten voelen…

Een ander gevolg van het teveel aan onverwerkbare emoties in te jonge jaren, is een verstoring in het gevoelsleven in het volwassen leven. Michael Berg groeit uit tot een persoon die moeite ondervindt met empathie. Veel zaken laten hem opvallend onverschillig, anderzijds kan hij dan weer hypergevoelig zijn, zeker wanneer iemand goed is voor hem. Uiteraard heeft hij als gevolg van deze verstoring moeite om zich te binden. Hij is heel goed in het zich niet engageren. Het voortdurende verzwijgen van zijn verleden brengt de leugen in zijn relaties binnen, die dan ook mislukken. De rede primeert op de emotie, die onbetrouwbaar is gebleken. En op die doorgedreven rationaliteit wordt de volwassen Michael Berg afgerekend: ‘Dat ergerde me, zoals wanneer vriendinnen af en toe tegen me zeiden dat ik niet spontaan genoeg ben en te veel vanuit mijn verstand in plaats van mijn gevoel functioneer.’ (162) En voor je het weet is de middelbare leeftijd daar en besef je: ‘Ik bedacht dat als je het juiste tijdstip hebt gemist, als je je te lang iets hebt ontzegd, als iets je te lang is ontzegd, dat het dan te laat komt (…)’ (152) En dan rest enkel de bittere conclusie: ‘Wat ik heb gedaan en niet gedaan en wat zij mij heeft aangedaan – het is nu eenmaal mijn leven geworden.’ (174)

Dat deze roman over schuld gaat, hoeft niet te verbazen: Schlink is jurist van opleiding en professie. Maar schuld is ook op een andere manier nadrukkelijk aanwezig in deze roman.

Schlink situeert zijn verhaal over een seksuele verwonding in het naoorlogse Duitsland. Dat heeft nog met wel andere trauma’s af te rekenen. Schlink is zich bewust van het gevaar van vertekening van onuitsprekelijkheden. Het heeft lang geduurd alvorens de kunst er een vorm aan begon te geven. Dat leek lange tijd niet gepast. Getuigenissen en – erg weinig – foto’s verengden de werkelijkheid tot clichés. Vanaf de jaren tachtig was de Vergangenheitsbewältigung echter niet meer te stuiten. Er ontstond, onder andere door boeken en films als Sophies Choice en Schindler’s List, een collectief gedeelde verbeelding – maar strookt die met de werkelijkheid zoals ze is geweest?

Het boek drijft op de parallel tussen de omgang met schuld in het eigen, persoonlijke verleden op een individuele schaal en schuldverwerking op een collectieve schaal: hoe gaat het Duitse volk om met de door de generatie van de ouders aangerichte gruweldaden? ‘Hoe kon het een troost zijn dat mijn lijden aan mijn liefde voor Hanna in zekere zin het lot was van mijn generatie, dat het het Duitse lot was (…)’ (138). Kan er dan ook een parallel bestaan tussen de verwerking van de eigen schuldgevoelens en de verwerking van het verleden? ‘Wat moest en moet mijn generatie, die na de oorlog is opgegroeid, eigenlijk beginnen met de informatie over de verschrikkingen van de vernietiging der joden? (…) Moeten wij alleen maar vol ontzetting, schaamte en schuld tot zwijgen vervallen? Met welk doel?’ (84-85) Wat behelst dat dan eigenlijk, zo’n verwerking van het verleden? Volstaat een rechtszaak, een gevangenisstraf? Wat is de zin van een gevangenisstraf?

Bernhard Schlink gaat als jurist en Duitser en schrijver in De voorlezer dit soort vragen niet uit de weg. Vooral om die reden is het een lezenswaardige roman. Hij werd in 2008 door Stephen Daldry verfilmd als The Reader, met Kate Winslet en Ralph Fiennes in de hoofdrollen.