dinsdag 8 januari 2019

pauwenveren 17

Zo verhieven ze de dichtkunst tot een vorm van openplooien van hun pauwenveren.

Stefan Hertmans, De mobilisatie van Arcadia, 145
1401