woensdag 2 januari 2019

van Dale 256-260


256
Ze probeerde een lachje, maar dat brak op het ponum van de kelner.
Simon Carmiggelt, De avond valt, 158

ponem (het; -s) (Barg., volkst.) 1 gezicht (7), var. porem

257
De leuningen van de marmeren trap waren gedecoreerd met sculpturen van fabeldieren, links een chimaera, rechts een sfinx.
Ilja Leonard Pfeijffer, Grand Hotel Europa, 15

Chimaera, /χimera/ (de (v.); g.mv.) (Gr. myth.) vuurspuwend mythologisch monster, met leeuwenkop, geitenlijf en slangenstaart

258
(…) een whisky te veel, achterovergeslagen op een kruk aan de bar in de lobby met een laatste slappe grap voor de stoïcijns glazen polerende barman (…)
Ilja Leonard Pfeijffer, Grand Hotel Europa, 29

poleren (overg.; poleerde, h. gepoleerd) 3 (mbt. glaswerk) door opwrijven doen glanzen

259
Zijn redevoering, die in hapklare porties via de tolk tot ons kwam, was merkwaardig genoeg een encomium op het oude continent Europa.
Ilja Leonard Pfeijffer, Grand Hotel Europa, 81

encomium (het; encomia) 2 lofrede

260
Hun idee van een artistiek process bestond klaarblijkelijk uit tijdrovende, goed gegastreerde doelloosheid.
Ilja Leonard Pfeijffer, Grand Hotel Europa, 109

gastreren (onoverg.) gastereren (zie ald.)
gastereren (onoverg.) gastereerde, h. gegastereerd) (w.g.) 2 aan een feestmaal deelnemen, var. gastreren 3 lekker eten en drinken, var. gastreren, syn. slempen, brassen