donderdag 31 januari 2019

afscheid van mijn digitaal bestaan 105


voor deze rubriek selecteer ik de beste stukken die op deze blog zijn verschenen

30 september 2006

Overal is al gedregd

Dokter Massa is kinderarts, gespecialiseerd in obesitas. Ik vind het niet uit, het is zo want ik zag het op tv. Namen die het leven volgen. (Of volgt het leven de namen?) Gisteren las ik nog eens de krant en er vielen me er weer enkele in het oog. Over het verdwijnen van een paar vissoorten schreef Lotte Debrouwere het artikel ‘Eet geen vis’. En in het hier volgende artikel is op toepasselijke wijze sprake van een mijnheer Lust.


U begrijpt dat ik dat artikel, ‘Autowrak liefdespaar na twintig jaar ontdekt’, nog om andere redenen hilarisch vind. Te beginnen met het woord ‘liefdespaar’ in de titel is zowat alles in dit stukje gericht op een maximalisering van de dramatiek; de objectieve verslaggeving, die je toch zou kunnen verwachten, wordt grotendeels achterwege gelaten. De inleiding, bijvoorbeeld, zou in neutralere bewoordingen ongeveer als volgt kunnen klinken:

Nieuwpoort. Duikers vonden in xxx [de exacte plaats wordt nergens vermeld] het autowrak van een al twintig jaar vermist koppel.

Het spreekt voor zich dat ik volgende week elke dag De Standaard zal kopen – want het is in die krant dat deze Tonny Verhaeghe zijn onderzoeksjournalistiek mag pleuren en ons dus ook zal laten weten of de nu al ‘twee decennia’ desintegrerende lijken in ‘de Mercedes’ (een groene!) werkelijk de stoffelijke resten zijn van het ‘niet bepaald officiële’ stel Hendrik en Eliane/Liliane. Come and see next week!