woensdag 2 januari 2019

van Dale 261-265


261
De postbode kwam in een ‘botie’, terwijl een jong stel in een ‘botie’ giechelend over de achtergracht langs de kluften naar het hooiland voer.
Ilja Leonard Pfeijffer, Grand Hotel Europa, 196

kluft (de; -en) 2 (gew.) buurt, wijk van een stad of kerspel, oorspr. met het oog op rechts- of waterstaatsbelangen
kerspel (het; -s of -en) (veroud.) 1 parochie (1), var. karspel 2 (bij uitbr.) plattelandsgemeente, var. karspel  

262
In zalige onwetendheid van azimut, lengte- en breedtegraden lieten zij zich teletransporteren van gate tot gate.
Ilja Leonard Pfeijffer, Grand Hotel Europa, 316

azimut (het; -s) 1 (kosmogr. en zeevaartk.) kleinste boog van de ware horizon tot de hoogtecirkel, over het middelpunt van het hemellichaam gemeten, voor een waarnemer op noorderbreedte van het noordpunt af, en voor een waarnemer op zuiderbreedte van het zuidpunt af 2 hoek van een verticaal vlak met de meridiaan, syn. toppuntshoek; – (landmeetk.) hoek tussen de richting van het magnetisch noorden en de te meten richting

263
Het lukte mij, ondanks de weinig behulpzame hulp van Montebello, die duidelijk meer verstand had van antimakassars dan van computers, het document te printen op de oude printer in de portiersloge.
Ilja Leonard Pfeijffer, Grand Hotel Europa, 329

antimakassar (de (m.); -s) (gehaakt) kleedje dat over de rugleuning van stoelen of canapés gehangen wordt en oorspronkelijk diende om die tegen de makassarolie in het haar te beschermen
makassarolie (de) vettige olie, geperst uit de pitten van de Indische boom Schleichera trijuga, als pommade, haargroeimiddel en wrijfolie aangewend

264
Hij haalde demonstratief zijn portemonnee uit zijn achterzak om duidelijk te maken dat hij bereid was de overnamekosten voor deze treurige toko ter plekke contant te voldoen, alleen maar om hen op staande voet te ontslaan en van hun gezeik af te zijn.
Ilja Leonard Pfeijffer, Grand Hotel Europa, 403

toko (de (m.); -‘s; tokootje) 1 (in Ind.) winkel waar van alles te koop is, syn. bazaar: een toko openen, houden; – (in Nederland ook) kantine in een vast kamp; – (in Nederland ook) speciaalzaak voor ingrediënten voor gerechten uit de oosterse keuken 2 (fig.) bedrijf, zaak: een toko runnen; een leuke toko

265
Ik voerde haar weg van de plaats van het delict, want ze zou in staat zijn geweest om over de afzetting heen te springen om de te pletter gevallen Hollander een dwarslaesie te schoppen, als hij die niet al had.
Ilja Leonard Pfeijffer, Grand Hotel Europa, 436

dwarslaesie /dwɑrslezi/ (de (v.)) (med.) letsel in een dwarsvlak van het ruggenmerg waardoor de functionele continuïteit wordt opgeheven