dinsdag 16 februari 2016

vierenvijftig 128


9 februari 2016

dinsdag

STARTMOTOR / REVOLUTIE / PHOTOSHOP

Ik stap in de auto, die voor het eerst in meer dan een maand bij mij is, om naar Beerlegem te vertrekken, en stel tot mijn verbijstering vast dat hij niet wil starten. Niets, geen kik. Startmotor. Het bezoek aan D., bij wie het konijn al stond te pruttelen, gaat dus niet door want Beerlegem is echt wel te ver om in dit hondenweer met de fiets naartoe te rijden. Jammer, ik had er heel erg naar uitgezien. ¶

© rr
Het merendeel van de jongeren stemt in de VS voor Bernie Sanders. En nu beginnen ook de vrouwen zich van Hillary Clinton af te keren omdat zij te zeer voor het ‘establishment’ staat, de ‘one percent’. Zou de ‘political revolution’ waarover Sanders het heeft (als hij nog genoeg bij stem is) dan toch vorm kunnen krijgen? Er begint zich een lijn af te tekenen. 1500 steden zijn al hun lokale democratie van onderuit aan het omvormen. In Barcelona zit op de burgemeestersstoel de vrouw die tot vorig jaar het straatverzet tegen de huisjesmelkerij aanvoerde (en in die hoedanigheid ook nog werd opgepakt). In Engeland staat een Labourleider op die niet te beroerd is om het tentenkamp in Calais te bezoeken – en die daarmee lijnrecht tegenover onder meer de burgemeester van Antwerpen staat, die in de meest grove paternalistische traditie, zoals die door Paul Verhaeghe in Autoriteit wordt gefileerd en afgeserveerd, het gebouw wil laten ontruimen waar de organisatie Solidarity For All goederen verzamelde die niet alleen voor Calais bestemd waren maar ook voor de armlastigen in de eigen stad. ¶

‘Je kunt het best de volledige controle over een volk verwerven door het beetje bij beetje zijn vrijheden te ontnemen, door zijn rechten met duizend kleine, nauwelijks merkbare vrijheidsberovingen aan te tasten. Zo zal het volk pas merken dat het zijn rechten en vrijheden verliest wanneer het punt bereikt is waarop deze veranderingen niet ongedaan kunnen worden gemaakt.’ Aan het woord is de heer Hitler, A. – het gaat hier om een citaat (mijn vertaling) uit Mein Kampf. Ik gebruik het citaat, met daarbij een afbeelding van de Führer, een paar keer op Facebook, om commentaar te leveren op een paar zaken die, volgens mij, illustreren dat onze vrijheden beetje bij beetje worden aangetast. Een ervan is dat er een wetsvoorstel wordt ingediend om roken in de auto als er ook kinderen bijzitten te verbieden. Daar heb ik op zich niets tegen – als je gezond verstand hebt, dan rook je niet in een auto waarin ook kinderen zitten (mijn vader, die Gauloises zonder filter rookte, had dus geen gezond verstand), maar wel tegen wat er ongetwijfeld zal volgen: namelijk een rookverbod in de auto, ook zonder kinderen erbij, en straks ook op straat. Kleine beperkingen van de vrijheid, en stilaan komen we onder de knoet. Dat is wat ik in dat citaat herkende. Tot een FB-contact mij erop wees dat de foto naast het citaat wellicht een gephotoshopt portret was van een Brits politicus. En inderdaad, ik had mij al afgevraagd op wie die man nu eigenlijk geleek. Van de weeromstuit ging ik ook het citaat onderzoeken. Ik vond het niet meteen terug in de digitale versies die van Mein Kampf op het internet circuleren, integendeel, ik vond discussiesites waarop de authenticiteit van het citaat werd betwist. Het zou in Mein Kampf niet terug te vinden zijn, en het zou zelfs niet eens van Hitler zijn. Een mens kan niet voorzichtig genoeg zijn – ik heb mijn FB-bijdrage, waarin ik de foto en het citaat gebruikt had, meteen verwijderd. ¶