zaterdag 20 februari 2016

facebookbericht 890Naar verluidt - het gerucht werd nog niet officieel bevestigd - stelden in januari de diensten van minister van Houtvesterij Joke Kipkap vast dat het aantal bomen plots daalde. Een verklaring werd niet meteen gevonden. De minister hield deze vaststelling buiten bereik van de pers en de milieuorganisaties en bestelde meteen een studie. Bleek dat haar diensten in december niet alleen de slagbomen aan de overwegen maar ook de kerstbomen hadden meegeteld, om toch maar tot een gunstig resultaat te komen en op die manier te verdoezelen dat er elke dag in Vlaanderen een voetbalveldgrote oppervlakte bos wordt omgelegd. Kerstbomen worden nu eenmaal begin januari meegegeven met de groenafvaldienst. En slagbomen worden schaarser doordat er steeds meer spoorwegoverwegen worden vervangen door tunnels en bruggen. Deze daling van het (opgefleurde) bosbestand, waarin gelukkig nog altijd de bomen langs dreven en in privétuinen worden meegeteld om toch de indruk te wekken dat het met de bossen in Vlaanderen goed gesteld is, kon nochtans de minister van Kipkap niet beletten om een Limburgs transportbedrijf in de gelegenheid te stellen alsnog een paar honderd vervuilende camions extra te doen uitrijden, bestuurd door evenveel onderbetaalde en overwerkte Roemeense sukkelaars.

Voor de digitale petitie hieronder zijn geen bomen gesneuveld.