maandag 21 oktober 2019

LVO 38'Aan alle mensen die Sante heten en zo vriendelijk waren mijn vragen te beantwoorden, van wie sommigen zich veel moeite getroostten om mij te helpen.' Dat staat te lezen in het dankwoord in het autobiografische boek De feitenfabriek van Luc Sante34, een Verviétois die vanuit Verviers naar Amerika uitweek en daar bijzonder succesrijk is – ik zag onlangs in een interieur in de film Paterson35 een exemplaar staan van zijn Kill All Your Darlings. (We mogen ervan uitgaan dat op filmsets, zeker voor films over schrijvers, de rekwisiteur de boekenkasten niet opvult met willekeurige nepruggen.)

Ik weet niet hoe ik De feitenfabriek moet klasseren: onder de fictie of de non-fictie. Wat ik wel weet is dat ik niet zal moeten 'alle mensen die Cornet heten' bedanken aangezien ik hen niet met mijn vragen zal lastigvallen. Ik voel daar de behoefte niet toe: mijn identiteit is in grote mate gevormd door het hen niet of nauwelijks kennen en het in hun levens geen rol van betekenis spelen. De waarheidsgetrouwheid berust hier in een niet-weten. De waarheid heet of hoort – altijd tot op zekere hoogte – achterhaalbaar te zijn, daar twijfel ik niet aan, maar daar is het mij niet om te doen.

Mijn familienaam komt trouwens voor in dat boek van Sante, in een passage waarin hij het heeft over drie soorten familienamen: gevormd naar een plaatsnaam, gevormd naar een voornaam, en dan de 'namen die niet te verklaren zijn met deze twee methoden van nomenclatuur'. Van die laatste categorie noemt Sante een aantal voorbeelden, met 'de Cornets' als eerste.

Maar dat is onbelangrijk. Ik vermeld het hier alleen omdat het mijn ijdelheid streelde, mijn naam in dat boek te zien staan omdat hij ergens diep in Santes stamboom een nevenrolletje heeft gespeeld in de persoon van een verre achterneef of zo. Net zo springt mijn hart een klein beetje op wanneer in de sportverslaggeving of in het nieuws een voetballer of tennisster mijn naam blijkt te dragen, of – recent – wanneer een nieuw bier, en bovendien een lekker bier dat je enkel met vrienden hoort te drinken als ik de reclame ervoor mag geloven, om de een of andere, voor mij onbegrijpelijke reden, zo genoemd blijkt te zijn.

34 Luc Sante, De feitenfabriek. Een verleidelijke herinnering aan een leven in België en Amerika, oorspronkelijke titel The Factory of Facts (1998)

35 Jim Jarmusch, Paterson (2016)


(wordt vervolgd)
Lees hier LVO vanaf het begin