donderdag 3 oktober 2019

parallel 133

Ruim dertig jaar later zou de Gentse flamingant F.A. Snellaert daarover nog gramstorig schrijven: ‘die misdaad zal als een brandmerk op het voorhoofd der Vlaamsche Katholieken geprint blijven.’

Marc Reynebeau, Het klauwen van de leeuw, 86

ǁ

(…) een merkteken, zo opvallend dat een meisje het bijna tien jaar later kon opmerken, dat onuitwisbare teken: ‘Zeg, heb jij bij de paters op school gezeten?’ ‘Hoe weet jij dat nou?’ ‘Dat is van je voorhoofd af te lezen.’

Edoardo Albinati, De katholieke school, 115