vrijdag 4 oktober 2019

LVO 23


Meer dan De Lustige Kapoentjes trok de tuin achter de grootouderlijke woning mij aan.

Als je door de achterdeur naar buiten stapte, van de koelte binnen meteen in de knallende zon, en de bordestrap afdaalde, betrad je de kiezelvlakte waarop soms de Kever geparkeerd stond. Er werd ’s avonds, in de langer wordende schaduwen van de cipressenrij waarachter de moestuin zich uitstrekte, al eens een spelletje jeu de boules op gespeeld. Dat gebeurde niet met de stalen petanquekogels die elders voor dit spel worden gebruikt, maar met grote, pastelkleurige stenen bollen. Die rolden niet goed op de kiezels. Ze bleven min of meer daar liggen waar ze met een knerpend geluid waren neergekomen, na door de avondlucht de boog te hebben beschreven die de werper – opwaarts uitzwaaiende arm en lichtjes door de knieën buigend – hun had opgelegd.

Het smalle tuinperceel strekte zich minstens – althans in mijn herinnering, een halve eeuw later – tot honderd meter diep uit. Een middenpad trok het zo al langwerpige terrein in twee nog smallere repen. Links en rechts was de grond onderverdeeld in stroken waarop mijn grootouders allerlei groenten teelden: bonen, aardappelen, aardbeien, prei, salade enzovoort. Twee rijen cipressen sloten een strookje gazon in waar je onder enkele fruitbomen kon rusten: appel, peer, pruim. En er waren, helemaal tegen de haag achterin, ook bessenstruiken: rode en witte aalbessen, stekelbessen, jeneverbessen.

Achter die haag strekte zich een desolaat landschap uit waarop boeren gewassen ontfutselden aan het vruchtbare Maasslib. Her en der stond in de verte een bouwsel dat iets met hun activiteiten te maken had, of een pyloon, of een groepje bomen. Tot aan de haag stond – en staat nog steeds in mijn herinnering want ik heb die tuin enkel in de zomer betreden – alles in volle groei en bloei. De prinsessenbonen kronkelden wellustig als paaldanseressen tegen hun staken aan, de aardbeien bloosden ervan, de kroppen sla moduleerden op alle tinten tussen wit, geel en groen.

Een van de bessenstruiken op het eind van de tuin lag aan de basis van een bijna-conflict tusssen kleinzoon en grootvader. Het incident liet bij mij een grote indruk na. Bestraffingen onthoud je goed. Maar kwijtgescholden bestraffingen zo mogelijk nog beter.

(wordt vervolgd)
Lees hier LVO vanaf het begin