zondag 15 november 2015

vierenvijftig 35


© rr

 
8 november 2015

zondag

(…) ¶ Tempus fugit. Ik kocht ergens rond de twintigste oktober een pot yoghurt, met 03/11/2015 als versheidsdatum gemarkeerd op het deksel van de bokaal. Dat leek nog een heel eind weg, dus hoefde ik die pot niet meteen aan te breken. Enkele dagen later – geen idee hoeveel precies – bleek die derde opeens heel dichtbij. Oktober stond op het punt in november over te gaan. Ik doe een dag of vier, vijf met zo’n pot yoghurt en dus bleek de tijd opeens te dringen. En nu zijn we alweer bijna een volle week voorbij het verstrijken van die datum. De dagen zijn voorbijgegaan, die pot is nog niet leeg. Maar ik moet de inhoud verbeurd verklaren want met yoghurt kijk je maar beter niet niet te nauw, denk ik dan.