zaterdag 14 november 2015

facebookbericht 843Er is klaarblijkelijk een grote aandrang om iets te zeggen over of naar aanleiding van de terreur in Parijs, je voelt dat het mechanisme van de sociale media het zwijgen als het ware uitsluit. En toch lijkt mij dat op dit ogenblik het enige zinvolle.