dinsdag 24 maart 2015

wolken 1425-1427wolkenfragmenten uit Lucas Reijnders, Reislust

1425
Petrus de Martelaar deed donkere stormwolken overgaan in een heldere hemel. (60)

1426
Wanneer zij onderweg komt te sterven, pakken donkere wolken zich samen. (183)

1427
In de zesde eeuw kwam het Frankische abt Aredius onderweg goed uit dat hij wonderen kon doen. Zo wist hij door tijdens een paardrit zijn handen uit te strekken naar de Heer een regenwolk in tweeën te splitsen en aldus droog te blijven. (186)